De cursus Fit@school is gratis te downloaden onder de button “Leermiddelen”.  Fit@school is een vanuit de gymles ontwikkelde cursus om jongeren meer bewust te maken van hun  keuzes met betrekking tot voeding, beweging en leefstijl. De cursus is ontstaan uit de dagelijkse  praktijk waarin voor sommige leerlingen een zak chips of een saucijzenbroodje in de pauze als lunch  dient en een goed gesprek over gezonde keuzes in de aula niet tot het gewenste resultaat wil leiden.  Om de leerlingen te helpen bewuste keuzes te maken is meer structuur en diepgang nodig.  Fit@school probeert het bewustzijn te vergroten zonder dat dit teveel ten koste gaat van de  bewegingstijd. Het is een praktisch toepasbare en leerzame cursus voor de les Lichamelijke  Opvoeding waarin de sport fitness centraal staat. Er wordt gewerkt met “klein” fitnessmateriaal zoals  barbell’s, gymballen en dynabands. Fit@school is gericht op leerlingen die de leerwegen vmbo gt,  vmbo tl, havo en vwo volgen van het 3e t/m 5e leerjaar.  Fit@school kan aangeboden worden als: - Module voor het vak BSM - Module voor het vak LO2 vmbo - Module voor sportklassen - Module binnen de sector Sport, Dienstverlening & Veiligheid - Toevoeging aan het vakwerkplan bovenbouw - Verdieping sportoriëntatie fitness - Cursus voor leerlingen met overgewicht of leerlingen met interesse voor de leerstof